"Aquatic Snack"

 

Distribution of the Sensible (Blind Mix)

#2 Het Cafeetje---This Must Be The Place:
     De Collectie/De Verzameling

        eterogene elementen worden nog steeds bij
        elkaar gebracht, zij het dan niet meer om een kritische botsing uit te lokken, zelfs niet om te spelen met de onbeslisbaarheid van hun kritisch vermogen (#1 De Grap/Het Spel). Verzamelen dus als positieve daad, als een poging om de sporen en getuigenissen van een gemeenschappelijke wereld en geschiedenis te verzamelen. verzamelen is ook herinneren. de gelijkheid van alle voorwerpen -kunstwerken, privé-foto’s, gebruiksvoorwerpen, advertenties, commerciële video’s, enzovoorts- is op die manier de gelijkheid van de archieven van het leven van een gemeenschap.

     
Over het compromisloos bij elkaar brengen van dingen die niks met elkaar te maken hebben/ niet bij elkaar horen/die je niet in één zin zou verwachten. Over het maken van verbindingen.

H

 

                     

 

                                          

 

                                              

 

      Bakstenen gecombineerd met Paté

 

 

 

 

MINI PERFORMANCES:

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOTS

DOTS (Blind Mix) is een langlopend samenwerkingsproject van zeven kunstenaars.

Op uitnodiging van de Fabriek Eindhoven om vijf kleinschalige, experimentele publieke momenten in te vullen verzamelt Monique Hendriksen zes kunstenaars om een langlopende samenwerking mee aan te gaan.

Deelnemende kunstenaars zijn: Geert Cooijmans, Germen Zoer, Gilly van Zanten, Max van den Hout, Monique Hendriksen, Remy Neumann en Toni van Tiel.

Het project is naar aanleiding van de tekst ‘The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible’ van Jacques Rancière verdeeld in vijf fases:
#1 Take Me To The River: De grap/Het Spel,
#2 This Must Be The Place: De Collectie/De Verzameling,
#3 Stay Hungry: De Uitnodiging/De Ontmoeting,
#4 Stop Making Sense: Het Mysterie,
#5 The Good Thing: Consensus.

DOTS (Blind Mix) is an experiment by Monique Hendriksen in the form of a long-term collaboration between seven artists.

At the invitation of De Fabriek Eindhoven to arrange five small, experimental public moments Monique Hendriksen collects six artists to engage in a long-term cooperation.

Participating artists are: Geert Cooijmans, Germen Zoer Gilly van Zanten, Max van den Hout, Monique Hendriksen, Remy Neumann and Toni van Tiel.

The project is in response to the text 'The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible "by Jacques Rancière divided into five phases:
# 1 Take Me To The River: The Joke / The Game,
# 2 This Must Be The Place: The Collection,
# 3 Stay Hungry: The Invitation / The Encounter,
# 4 Stop Making Sense: The Mystery,
# 5 The Good Thing: Consensus.


http://www.defabriekeindhoven.nl/
http://distributionofthesensible.blogspot.nl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      <